Το Όραμά μας

Το Όραμά μας

Όραμα και ισόβιο στόχο για την Actius αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, με τρόπο ώστε να προσφέρουμε άριστες και ποιοτικές υπηρεσίες σε πελάτες και συνεργάτες και να ανταποκρινόμαστε με αξιοπιστία και ευελιξία στις απαιτήσεις τους, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Από την ίδρυση της εταιρίας έως σήμερα, διαχρονική αξία για όλους εμάς αποτελεί η παροχή ποιοτικών, υπεύθυνων και αξιόπιστων ασφαλιστικών υπηρεσιών, που να ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές και προσωπικές ανάγκες των ασφαλιζομένων, προστατεύοντάς τους από τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προέλθουν από την πιθανότητα επέλευσης οποιουδήποτε φυσικού ή οικονομικού κινδύνου.

Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε με επιχειρηματική ηθική και διαφάνεια, παρέχοντας την καλύτερη σχέση τιμής – προϊόντος / υπηρεσίας, συνεργαζόμενοι αποκλειστικά με αξιόπιστες Ασφαλιστικές εταιρείες της Ελληνικής και της Παγκόσμιας αγοράς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ατομικών και επιχειρηματικών κινδύνων.

Στοχεύουμε η Actius να αποτελέσει Στρατηγικό Σύμμαχο και πρωταρχική επιλογή σε όλο το εύρος διαχείρισης κινδύνων του Επιχειρηματία και Ιδιώτη Ασφαλισμένου, εξαρτώντας τη βιώσιμη & αειφόρο ανάπτυξή της στην παροχή προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για αυτόν.

Όλοι εμείς στην Actius φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε μία ισχυρή βάση στο χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης σε κάθε Συνεργάτη, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, σε συνδυασμό με την απόλυτη ικανοποίηση των επαγγελματικών τους αναγκών, συνεχή επιμόρφωση, παροχή τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και όλα τα απαραίτητα εργαλεία δουλειάς και ανάπτυξης. 

Πιστεύουμε και αναπτύσσουμε διαχρονικές σχέσεις με πελάτες και συνεργάτες, που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στο κοινό όφελος.

Διαρκής στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε με αξιοπιστία και ευελιξία στις απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών μας, παρέχοντας τις πλέον συμφέρουσες λύσεις.

Στην Actius λειτουργούμε σαν ομάδα, διαθέτουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τις γνώσεις, τα εργαλεία ανάπτυξης, το πλαίσιο επιχειρηματικής ηθικής και διαφάνειας αλλά και τον ενθουσιασμό για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας.

…με προσήλωση και ακεραιότητα..

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ!