Για τη νοσηλεία (εντός νοσοκομείου)

Για τη νοσηλεία (εντός νοσοκομείου)

Ορισμός Δευτεροβάθμιας Νοσοκομειακής περίθαλψης (εντός Νοσοκομείου)                                          

Ο ορισμός δευτεροβάθμιας περίθαλψης (περίθαλψης εντός νοσοκομείου ) καλύπτει την ιατρική περίθαλψη για θεραπεία ή οποία είναι ιατρικώς απαραίτητο να παρέχεται αποκλειστικά εντός νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής, από ασθένεια ή ατύχημα.

 

Πότε αρχίζει η έναρξη ισχύος του συμβολαίου μου (Νοσοκομειακής περίθαλψης);

Η έναρξη ισχύος ασφάλισης αναγράφεται στο περίγραμμα ασφάλισης και ισχύει εφόσον έχετε καταβάλλει το πρώτο ετήσιο ασφάλιστρο ή την πρώτη δόση του, εφόσον έχει συμφωνηθεί να το πληρώνετε σε δόσεις.

Ειδικότερα οι νοσοκομειακές καλύψεις ισχύουν μετά πάροδο τριάντα ημερών (αναμονή 30 ημερών) από την ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Κάποιες ασθένειες δεν καλύπτονται μετά την 30η  ημέρα από την έναρξη ισχύος της νοσοκομειακής κάλυψης. Υπάρχει περίοδος αναμονής για κάποιο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να είναι έως και ενός έτους, αναλόγως της ασθένειας και της Ασφαλιστικής εταιρίας που έχετε επιλέξει. Σε ειδικές περιπτώσεις οι αναμονές είναι μεγαλύτερες του ενός έτους ή και εξαιρούνται της ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση πριν κάνετε χρήση του συμβολαίου σας για παροχές υγείας (νοσοκομειακής περίθαλψης) σας προτείνουμε να συμβουλεύεστε ΠΑΝΤΟΤΕ τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο ή τις υπηρεσίες μας στην Actius, ή ακόμη και την ασφαλιστική σας εταιρία για την πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωσή σας.

Εάν πρόκειται για προγραμματισμένη νοσηλεία, σας προτείνουμε να ενημερώνετε τον Ασφαλιστή σας και την Ασφαλιστική εταιρία πριν την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε καλύτερες συνθήκες νοσηλείας, προγραμματίζετε και γνωρίζετε εκ των προτέρων τον τρόπο κάλυψης των εξόδων νοσηλείας σας.

 

Σε ποια Νοσοκομεία στην Ελλάδα μπορώ να νοσηλευθώ;

 Μπορείτε να επιλέξετε το Νοσοκομείο της αρεσκείας σας. Το κέντρο επικοινωνίας της ασφαλιστικής εταιρίας που έχετε ασφαλιστεί, η Actius ή ο Ασφαλιστής σας, θα σας ενημερώσουν για τα εκάστοτε συμβεβλημένα – συνεργαζόμενα με την κάθε εταιρία Νοσοκομεία, αναλόγως της δικής σας περίπτωσης και του ασφαλιστικού προγράμματος που έχετε επιλέξει.

 

Πως λειτουργεί η κάλυψη νοσηλείας εντός συμβεβλημένου Νοσοκομείου;

Αν επιλέξετε να νοσηλευθείτε σε Νοσοκομείο το οποίο έχει συμβληθεί με την Ασφαλιστική σας εταιρία, επιδεικνύοντας τη κάρτα νοσηλείας σας (εφόσον το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει τη παρέχει), δίνεται η δυνατότητα στην ασφαλιστική εταιρία να εξοφλήσει απ΄ ευθείας τα έξοδα νοσηλείας σας, στο 100% ή αφαιρώντας πιθανές απαλλαγές σας, σύμφωνα με τους όρους του Νοσοκομειακού σας προγράμματος που έχετε επιλέξει. 

 

Πως λειτουργεί η κάλυψη νοσηλείας εκτός συμβεβλημένου Νοσοκομείου;

Αν επιλέξετε να νοσηλευθείτε σε Νοσοκομείο το οποίο δεν έχει συμβληθεί με την Ασφαλιστική σας εταιρία ή αν το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει δεν παρέχει τη δυνατότητα απευθείας κάλυψης των εξόδων Νοσηλείας σας, τότε θα πρέπει να εξοφλήσετε το Νοσοκομείο και να προσκομίσετε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (τιμολόγια, αποδείξεις, κουπόνια φαρμάκων κλπ.) στην Ασφαλιστική εταιρία. Μετά τον απαιτούμενο έλεγχο η ασφαλιστική θα σας αποζημιώσει.

 

Σε ποιες χώρες του εξωτερικού μπορώ να έχω Νοσοκομειακή κάλυψη;

Η νοσοκομειακή σας κάλυψη στο εξωτερικό ισχύει μόνο εφόσον το ασφαλιστικό πρόγραμμα που έχετε επιλέξει σας καλύπτει και για νοσηλεία εκτός Ελλάδας, με καλύψεις εξωτερικού. Τα ασφαλιστικά προγράμματα καλύπτουν Παγκοσμίως. Κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες δεν καλύπτουν ΗΠΑ και ΚΑΝΑΔΑ.

Σε κάθε περίπτωση αν χρειασθείτε προγραμματισμένη νοσοκομειακή κάλυψη στο εξωτερικό, πριν συμβεί αυτό θα πρέπει να έχετε επικοινωνήσει με την ασφαλιστική σας εταιρία για προέγκριση της νοσηλείας.

Αν προκύψει έκτακτο περιστατικό υγείας ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό και χρίζει νοσηλείας εντός νοσοκομείου η εταιρία θα σας καλύψει τη δαπάνη προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά νοσηλείας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθεί η εταιρία πριν την έξοδο σας από το νοσοκομείο.

 

Τι θα συμβεί αν στο Νοσοκομείο που πρόκειται να νοσηλευτώ δεν διαθέτει τη θέση νοσηλείας για την οποία είμαι ασφαλισμένος;

Αν νοσηλευτείτε σε χαμηλότερη θέση, δεν αλλάζει ο τρόπος αποζημίωσής σας. Αν νοσηλευτείτε σε υψηλότερη θέση, τότε θα επιβαρυνθείτε με συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου σας και αναλόγως της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία είσαστε ασφαλισμένος. Η ασφαλιστική εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τη μη ύπαρξη διαθέσιμης θέσης στο νοσοκομείο επιλογής σας.  

 

Αν νοσηλευθώ σε νοσοκομείο για μία ασθένεια την οποία παρέλειψα να δηλώσω κατά την έναρξη της ασφάλισης Νοσοκομειακής περίθαλψης η εταιρία θα καλύψει τη δαπάνη;

Ασθένειες που προϋπάρχουν της ασφάλισης (προϋπάρχουσες) δεν καλύπτονται ακόμη και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν κατά την έναρξη της ασφάλισης δεν δηλώσετε κάποιο πρόβλημα υγείας, η εταιρία δεν θα σας αποζημιώσει. Αν κατά την έναρξη της ασφάλισης δηλώσετε κάποια ασθένεια που προϋπάρχει, η εταιρία πιθανώς αναλάβει να καλύψει την πάθηση άμεσα ή μετά κάποια περίοδο αναμονής,

 

Πότε και πως ένα περιστατικό υγείας καλύπτεται στα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου;

Στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου καλύπτονται περιστατικά υγείας τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με ασφάλεια στο ιατρείο. Ακόμη καλύπτονται μικροχειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις που δεν χρίζουν νοσηλείας καθώς και επείγοντα περιστατικά, από ατύχημα ή ασθένεια.

Για την αποζημίωση τέτοιων περιστατικών, θα πρέπει εξοφλήσετε τη δαπάνη στο νοσοκομείο και στη συνέχεια να προσκομίσετε στην ασφαλιστική εταιρία πρωτότυπες τις αποδείξεις και τα τιμολόγια εξοφλημένα.

Περιστατικά υγείας που αντιμετωπίζονται στα ιατρεία δεν καλύπτονται.

 Σε κάθε περίπτωση πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών υγείας, να συμβουλεύεστε τον Ασφαλιστή σας.

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για το αυτοκίνητο
Για το αυτοκίνητο

Ότι θέλετε να γνωρίζετε για την ασφάλιση του αυτοκίνητό σας......
Για τη νοσηλεία (εντός νοσοκομείου)
Για τη νοσηλεία (εντός νοσοκομείου)

Χρήσιμες πληροφορίες για νοσηλεία εντός νοσοκομείου.....
Για  την  πρωτοβάθμια περίθαλψη
Για την πρωτοβάθμια περίθαλψη

Πως να κάνετε χρήση του συμβολαίου σας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.....
Για την ανανέωση των Συμβολαίων μου
Για την ανανέωση των Συμβολαίων μου

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ανανέωση των συμβολαίων σας......
Για την  ενυπόθηκο ασφάλεια  του Δανειολήπτη
Για την ενυπόθηκο ασφάλεια του Δανειολήπτη

Ενημερωθείτε για το καθεστώς ασφάλισης του ενυπόθηκου δανείου σας και θωρακίστε σήμερα τη περιουσία σας στην Actius...