Για το αυτοκίνητο

Για το αυτοκίνητο

Πότε αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου μου και τι πρέπει να κάνω στη λήξη της τρέχουσας ασφαλιστικής περιόδου;

Η έναρξη της ασφάλισης και ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος ξεκινάει αμέσως μετά την εξόφληση του ασφαλίστρου στην Ασφαλιστική εταιρία, βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 της Πράξης με αριθμό 30/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσουν τα ασφάλιστρα στην Ασφαλιστική τους εταιρία και αμέσως μετά θα τίθενται σε ισχύ τα συμβόλαιά τους. Η έναρξη ασφάλισης και άρα κάλυψης δεν είναι η ίδια σε όλες τις εταιρίες. Η έναρξη ασφάλισης και άρα κάλυψης σε κάθε εταιρία είναι διαφορετική και η έναρξη ισχύει αμέσως μετά την εξόφληση των ασφαλίστρων ή την επομένη εργάσιμη ημέρα στις 12:00 το μεσημέρι (από την εξόφληση του ασφαλιστηρίου). Η διάρκεια του συμβολαίου είναι 12μηνη.

Η ανανέωση ασφάλισης αυτοκινήτου ουσιαστικά καταργήθηκε. Ως εκ τούτου στη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου παύει να ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη και η ασφαλιστική εταιρία σιωπηρά εκδίδει νέο συμβόλαιο με τις ίδιες καλύψεις. Ο ασφαλισμένος για να έχει συνέχιση των ασφαλιστικών καλύψεων χωρίς χρονικό κενό, θα πρέπει να εξοφλήσει το νέο συμβόλαιο στην ασφαλιστική εταιρία τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, έτσι ώστε πριν τη λήξη της τρέχουσας ασφαλιστικής περιόδου να έχει στην κατοχή του το ασφαλιστήριο της επόμενης χρονικής περιόδου.  

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης;

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια φροντίστε να σημειώσετε τον αριθμό πινακίδας του άλλου αυτοκινήτου που σας προξένησε το ατύχημα, ζητήστε την άδεια οδήγησης του οδηγού και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου, για να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι προΰθποθέσεις αποζημίωσής σας.

Στη συνέχεια  θα πρέπει να καλέσετε την υπηρεσία «Φροντίδα Ατυχήματος» της Ασφαλιστικής σας εταιρίας στα παρακάτω τηλέφωνα και η εταιρία άμεσα θα επιλειφθεί του συμβάντος στον τόπο του ατυχήματος.

Ο υπάλληλος οδηγός θα ασχοληθεί με τη συμπλήρωση των εντύπων της δήλωσης και της ανταλλαγής των απαιτούμενων στοιχείων για την αποζημίωσή σας και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα μεταφέρει το αυτοκίνητό σας σε συνεργείο της επιλογής σας.

Τα ίδια τηλέφωνα ισχύουν και σε περίπτωση βλάβης του αυτοκινήτου σας.

Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης, (επιτόπου μηχανική βλάβη, αλλαγή ελαστικού κ.α.) εφόσον καλύπτεστε από τη κάλυψη πλήρους οδικής βοήθειας θα πρέπει να καλέσετε την υπηρεσία «οδικής βοήθειας» η οποία θα επιλειφθεί του συμβάντος.

 

Εταιρίες και Τηλέφωνα Φροντίδας Ατυχήματος και Οδικής Βοήθειας
Ασφαλιστική Εταιρία            1ο Τηλέφωνο          2ο Τηλέφωνο

 

 
AIG  210 34 97 024  
ALLIANZ   210 99 88 188  
AXA   210 72 68 000 801 111 222333
(από σταθερό)
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ   210 74 70 001 10234
GENERALI   18112 210 80 96 100
GROUPAMA 210 32 95 111 800 1193 800
( από σταθερό )
EUROLIFE   210 99 88 100 210 93 03 800
ERGO   210 65 04 022 801 119 9000 
(από σταθερό)
ΕΘΝΙΚΗ   210 90 99 999 18189
INTERASCO 210 34 97 085  
INTERAMERICAN 1158  
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 210 65 04 046
( από κινητό )
801 112 5500
( από σταθερό )
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 1158  
     
   


Φιλικός Διακανονισμός

Για την ενεργοποίηση του φιλικού διακανονισμού θα πρέπει να υπάρχουν μόνο δύο εμπλεκόμενα οχήματα των οποίων και οι δύο εταιρίες να συμμετέχουν στο φιλικό διακανονισμό.

Να συμφωνούν και οι δύο πλευρές για τις συνθήκες του ατυχήματος και ποιος από τους δύο ευθύνεται για το ατύχημα.

Σε περίπτωση και τρίτου εμπλεκόμενου αυτοκινήτου στο ατύχημα δεν ισχύει ο φιλικός διακανονισμός. 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται οι εταιρίες που συμμετέχουν στο φιλικό διακανονισμό.

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ

ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

(Σ.Α.Π.)

ΕΤΟΥΣ 2018


1            
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ  Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
2            
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
3            
ΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
4            
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
5            
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
6            
INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
7            
GENERALI HELLAS A.A.E.
8            
ΝP ασφαλιστική - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
9            
NTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
10          
PRIME INSURANCE LTD
11          
EURO INSURANCES DAC
12          
AIG EUROPE S.A. 
13          
Hellas Direct INSURANCE LTD
14           City Insurance SA (μέχρι 17/09/2021)
15           QIC EUROPE LTD 
16           EUROINS.AD INSURANCE COMPANY 
17           
Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
18           GENERALI HELLAS I AAE (ΠΡΩΗΝ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ)

19           
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
20           
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
21           
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
22           
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
23           
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
24           
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
25           
EUROLIFE FFH Α.Ε.Γ.Α.
26           
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
27           
PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
28           
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.Αν μου προξενήσει ατύχημα κάποιο αυτοκίνητο του οποίου η Ασφαλιστική εταιρία δεν συμμετέχει στον φιλικό διακανονισμό τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με αυτοκίνητο η ασφάλεια του οποίου δεν συμμετέχει στον φιλικό διακανονισμό, θα πρέπει να καλέσετε την Φροντίδα Ατυχήματος της δικής σας Ασφαλιστικής εταιρίας και την Τροχαία.

Υπάλληλος της Φροντίδας ατυχήματος ή η Τροχαία, θα καταγράψει το συμβάν, τις συνθήκες ατυχήματος και τις απαραίτητες φωτογραφίες.

Ο άλλος οδηγός οφείλει να υποβάλλει δήλωση ατυχήματος στην δική του Ασφαλιστική εταιρία για να σας αποζημιώσει. Θα επικοινωνήσετε με την εταιρία του να στείλει πραγματογνόμωνα για την εκτίμηση της ζημιάς, θα επισκευάσετε το αυτοκίνητο σας και θα προσκομίσετε τα παραστατικά για την αποζημίωση σας.

Άλλες Πληροφορίες.

Αν κάποιο ανασφάλιστο αυτοκίνητο μου προξενήσει ατύχημα και έχω υποστεί ζημιά ή και τραυματισμό, τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με ανασφάλιστο αυτοκίνητο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη κάλυψη της ζημιάς σας είναι να καλέσετε την Τροχαία για την καταγραφή του συμβάντος και την ανταλλαγή των στοιχείων των δύο αυτοκινήτων. Σε κάθε περίπτωση να παραμείνετε στο σημείο του ατυχήματος μαζί με τον άλλο οδηγό. Αν ο άλλος οδηγός που σας προκάλεσε το ατύχημα δεν παραμείνει στο σημείο για την ανταλλαγή στοιχείων από την Τροχαία, τότε η ασφαλιστική σας εταιρία δεν μπορεί να σας αποζημιώσει.

 Στην ασφαλιστική σας εταιρία θα προσκομίσετε το αντίγραφο καταγραφής της τροχαίας για να αποζημιωθείτε.

 Αν ο άλλος οδηγός που σας προκάλεσε το ατύχημα δεν παραμείνει στο σημείο για την ανταλλαγή στοιχείων από τη τροχαία, τότε η ασφαλιστική σας εταιρεία δεν μπορεί να σας αποζημιώσει.

Τι θα συμβεί αν το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου μου έχει λήξει και εμπλακώ σε τροχαίο ατύχημα;

Αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει λήξει και έχετε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα η Ασφαλιστική εταιρία δεν θα καλύψει το ατύχημα, ακόμη και αν εκ των υστέρων εξοφλήσετε τα ασφάλιστρα.

Αν εμπλακεί η τροχαία, θα σας αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης το δίπλωμα και οι πινακίδες αυτοκινήτου και θα σας επιβληθεί πρόστιμο 500 ευρώ. Αν υπάρχει τραυματισμός θα υπάρξουν και ποινικές κυρώσεις.

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του αυτοκινήτου μου;

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης αυτοκινούμενων οχημάτων έναντι τρίτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το Νόμο 489/76 και σε συνδυασμό με την Υπουργική απόφαση 585/78 και την οδηγία του άρθρου 8 παρ. 2 της Πράξης με αριθμό 30/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μη ασφάλιση προβλέπει σημαντικές κυρώσεις.

Ποιές κυρώσεις προβλέπονται για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα;

Αν το αυτοκίνητο ή το οποιοδήποτε όχημα είναι ανασφάλιστο, τότε οι κυρώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με το Ν489/76 και το Ν2741/99 είναι οι εξής:
1. Κυκλοφορία Οχήματος: Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για ένα χρόνο. Πρόστιμο 500 ευρώ, το οποίο αν πληρωθεί άμεσα, μειώνεται στο 50%.
2. Πρόκληση ατυχήματος: Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για ένα χρόνο, χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ και άμεση ασφάλιση του αυτοκινήτου.
3. Υποτροπή: Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για τρία χρόνια.
4. Χρηματικό πρόστιμο: €1.000 για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, €500 για επιβατηγά και €250 για δίκυκλα.

Μπορώ να διακόψω την ασφάλισή μου σε μία εταιρεία και να την μεταφέρω σε μία άλλη;

Μπορείτε να διακόψετε την ασφάλιση σας και να τη μεταφέρετε σε άλλη εταιρία. Θα πρέπει όμως να προσκομίσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθώς και μία επιστολή – αίτηση διακοπής της ασφάλισης στην εταιρία σας, ώστε να σας επιστραφούν τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Ταυτόχρονα θα πρέπει  να επιλέξετε τη συνέχιση της ασφάλισης χωρίς διακοπή στη νέα ασφαλιστική εταιρία, (από την ημέρα διακοπής) με τρόπο ώστε το αυτοκίνητο σας να έχει την από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη, χωρίς διακοπή

Τι γίνεται σε περίπτωση που χάσω το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μου;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Actius στον ασφαλιστή σας ή στην Ασφαλιστική σας εταιρία και να ζητήσετε την επανέκδοσή του. Εμείς θα φροντίσουμε άμεσα για την επανέκδοση και αποστολή του νέου ασφαλιστηρίου σας.

Εάν κάποιος τρίτος χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό μου, εξακολουθεί να καλύπτεται από τη δική μου ασφάλεια;

Εφόσον εσείς το παραχωρήσετε σε κάποιον γνωστό σας τρίτο άτομο, καλύπτεται από την ασφάλεια, με την προϋπόθεση ο άλλος οδηγός διαθέτει άδεια οδήγησης και την αντίστοιχη με σας εμπειρία οδήγησης. Εάν πρόκειται για νέο οδηγό ή οδηγό μεγάλης ηλικίας, θα πρέπει να δηλωθεί στην ασφαλιστική εταιρία και πιθανόν να καλύπτεται με επασφάλιστρο ή και να εξαιρείται της ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ασφαλιστικής σας εταιρία ή τον ασφαλιστή σας ή με την Actius. Εάν το αυτοκίνητό σας εμπλακεί σε ένα ατύχημα, το αυτοκίνητο λαμβάνει χαρακτηριστικά την κάλυψη που έχετε επιλέξει και ανεξάρτητα από το ποιος το οδηγεί, με την προϋπόθεση βεβαίως, ότι ισχύουν τα ανωτέρω. Εντούτοις, καλό θα είναι να έχετε υπόψη σας, ότι οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες απαιτούν να δηλώνετε τους κύριους και δευτερεύοντες οδηγούς κάθε ασφαλισμένου οχήματος.

Τι πρέπει να κάνω αν θέλω να διακόψω την ασφάλιση του αυτοκινήτου μου;

Αυτό συμβαίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις και εφ’ όσον δεν έχετε καμία αξίωση για αποζημίωση. Συμπληρώνετε την αίτηση διακοπής ασφαλιστηρίου και τη στέλνετε στην εταιρεία μαζί με το σήμα και το συμβόλαιό σας. Από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης διακοπής και μέχρι τη λήξη της περιόδου κάλυψης για την οποία είχατε πληρώσει τα ασφάλιστρα, η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να σας επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

Σε κάθε περίπτωση το αυτοκίνητό σας θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμη και αν είναι ακινητοποιημένο. Μόνο με κατάθεση των πινακίδων απαλλάσσεστε της υποχρέωσης ασφάλισης.

Έχω άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από αρχή άλλης χώρας. Η άδεια που έχω ισχύει στην Ελλάδα;

Για να ισχύσει στην Ελλάδα άδεια οδήγησης άλλης αρχής και χώρας, θα πρέπει αναγράφει ότι είναι «διεθνής άδεια οδήγησης».  Εάν η άδεια οδήγησης που διαθέτετε ισχύει μόνο για τη χώρα που εκδόθηκε, τότε δεν ισχύει για την Ελλάδα και άρα δεν μπορείτε να οδηγήσετε.

Σε περίπτωση που οδηγήσετε και εμπλακείτε σε ατύχημα η Ασφαλιστική εταιρία δεν θα καλύψει το ατύχημα και διώκεστε νομικά.

Ισχύει η άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από Ελληνική αρχή στο εξωτερικό;

Κάθε οδηγός που θέλει να οδηγήσει στο εξωτερικό, είναι υποχρεωμένος να εφοδιαστεί με την  Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης για χώρες της Ε.Ε. και με Διεθνές δίπλωμα οδήγησης, για τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού, το οποίο εκδίδεται στην ΕΛΠΑ.

Από τις 19 Ιανουαρίου 2013 όλες οι νέες άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην Ε.Ε. πρέπει να έχουν μορφή πλαστικής «πιστωτικής κάρτας», σύμφωνα με τυποποιημένο ευρωπαϊκό υπόδειγμα, και μεγαλύτερη προστασία της ασφάλειας.

Οι ισχύουσες άδειες θα εξακολουθούν να ισχύουν, όμως θα πρέπει να αντικαθίστανται από το νέο ευρωπαϊκό υπόδειγμα κατά την ανανέωσή τους, ή το αργότερο μέχρι το 2033.

Το Διεθνές δίπλωμα οδήγησης έχει μονοετή ή τριετή διάρκεια.
Συγκεκριμένα ο οδηγός που θα ταξιδέψει με το αυτοκίνητό του στο εξωτερικό (ή να οδηγήσει αυτοκίνητο σε χώρα του εξωτερικού) και ειδικά στις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωμένος να εφοδιαστεί με διεθνές δίπλωμα οδήγησης , που εκδίδεται από την ΕΛΠΑ. Η διάρκεια του διεθνούς διπλώματος είναι μονοετής ή τριετής και εξαρτάται από τον τόπο προορισμού του ενδιαφερόμενου.

 

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για το αυτοκίνητο
Για το αυτοκίνητο

Ότι θέλετε να γνωρίζετε για την ασφάλιση του αυτοκίνητό σας......
Για τη νοσηλεία (εντός νοσοκομείου)
Για τη νοσηλεία (εντός νοσοκομείου)

Χρήσιμες πληροφορίες για νοσηλεία εντός νοσοκομείου.....
Για  την  πρωτοβάθμια περίθαλψη
Για την πρωτοβάθμια περίθαλψη

Πως να κάνετε χρήση του συμβολαίου σας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.....
Για την ανανέωση των Συμβολαίων μου
Για την ανανέωση των Συμβολαίων μου

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ανανέωση των συμβολαίων σας......
Για την  ενυπόθηκο ασφάλεια  του Δανειολήπτη
Για την ενυπόθηκο ασφάλεια του Δανειολήπτη

Ενημερωθείτε για το καθεστώς ασφάλισης του ενυπόθηκου δανείου σας και θωρακίστε σήμερα τη περιουσία σας στην Actius...