Ασφάλεια Μεταφορών

Ασφάλεια Μεταφορών

Η Ασφάλεια Μεταφορών καλύπτει τα διακινούμενα εμπορεύματα από κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο.

Η ασφαλιστική εταιρεία για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης λαμβάνει υπ' όψη της τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, την αξία και το είδος του μεταφερόμενου φορτίου, τον τρόπο συσκευασίας, τον τόπο φόρτωσης καθώς και τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί.

Παρακάτω αναφέρονται οι καλύψεις με βάση τις Ρήτρες A, B, C:

Ρήτρα  Α  (Κατά Παντός Κινδύνου)

Καλύπτει απώλεια ή ζημία  από οποιαδήποτε ζημία που δεν εξαιρείται ονομαστικά όπως π.χ. μόλυνση από ραδιενεργά υλικά, δόλος κλπ.

Ρήτρα Β

Η Ρήτρα αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημία των εμπορευμάτων από:

·         Πυρκαγιά ή έκρηξη

·         Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου

·         Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο πλην ύδατος

·         Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου

·         Γενική αβαρία

·         Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα ή αρπαγή αυτών από κύματα

·         Σεισμό, ηφαιστιογενή έκρηξη ή κεραυνό

·         Είσοδο υδάτων στο πλοίο ή πλωτό μεταφορικό μέσο, κοντέινερ, ξυλοκιβώτιο ή τόπο αποθήκευσης

·         Ολική απώλεια δέματος απολεσθέντος στη θάλασσα ή πεσόντος κατά την φορτοεκφόρτωση

Ρήτρα C

Η Ρήτρα αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημία των εμπορευμάτων από:

·         Πυρκαγιά ή έκρηξη

·         Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου

·         Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου

·         Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος

·         Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου

·         Γενική αβαρία

·         Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα

Με πρόσθετο ασφάλιστρο παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν οι κίνδυνοι πολέμου, στάσεων, απεργιών και κακόβουλων ενεργειών.

Στην Actius με την εμπειρία και την εξειδίκευσή μας μπορούμε να σας δώσουμε λύσεις στο πρόβλημα της ασφάλισης μεταφοράς εμπορευμάτων σας στις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες Ελληνικές και Διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες.

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Άλλες Υπηρεσίες
Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Ασφάλεια  Επιχείρησης

Στις μέρες μας με όλα τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που μας περιβάλει, είναι απολύτως...
Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Βασικός στόχος της κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών και η κερδοφορία της.Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα...
Ομαδική Ασφάλεια Αυτοκινήτων

Τα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα οι στόλοι αυτοκινήτων, αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για κάθε επιχείρηση. Στην Actius σας δίνουμε λύσεις για...
Ασφάλεια Μεταφορών

Ασφάλεια Μεταφορών Η ασφάλιση Μεταφορών καλύπτει τον επιχειρηματικό κόσμο για ζημιές που θα συμβούν σε μεταφερόμενα εμπορεύματα: • Από και προς τη...
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, απαλλάσσει τον επιχειρηματία από την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη όπως ορίζει ο Αστικός κώδικας, από...
Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Ασφάλεια Νομικής προστασίας, αμοιβές δικηγόρων, δαπάνες δικαστηρίων, δικαστικά έξοδα, έξοδα δικαστικών επιμελητών, έξοδα δίκης....
Ασφάλεια κατά παντός Κινδύνου

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου», σας παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης της περιουσίας σας από απρόβλεπτους κινδύνους......
Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Ασφάλεια Τεχνικών Έργων Η ασφάλιση Τεχνικών κινδύνων καλύπτει, με τα διαφορετικά συμβόλαιά της, μια μεγάλη γκάμα ειδικών κινδύνων όπως: • Κατασκευή μικρών...
Ασφάλεια Έργων Τέχνης

Τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα συλλεκτικής και ιδιαίτερης αξίας όπως γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής κ.α., αξίζουν τις ιδιαίτερης προσοχής σας....
Ασφάλεια Πιστώσεων

Η ασφάλεια Πιστώσεων επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης σας.....
Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η μόνη λύση στην ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων......
Εξειδικευμένες Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

Η Actius σε συνεργασία με εταιρίες του εξωτερικού, προτείνει λύσεις και σε ειδικές ασφαλίσεις επιχειρήσεων της Ελληνικής...