Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Βασικός στόχος κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών, η κερδοφορία της και η ικανοποίηση των εργαζόμενων της. Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη ομαδικής κουλτούρας στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η αύξηση παραγωγικότητας και η ποιότητα εργασιών κάθε επιχείρησης στηρίζεται στην αφοσίωση του προσωπικού της. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη και την επιτυχία κάθε επιχείρησης.

Η προσέλκυση και διατήρηση ικανών και ποιοτικών στελεχών από επιτυχημένες εταιρίες του ανταγωνισμού, επιτυγχάνεται πλέον με πακέτα παροχών όπως ικανοποιητικές αμοιβές, παροχές σε είδος, πλήρη και ολοκληρωμένα προγράμματα ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών καλύψεων.

Η Ομαδική Ασφάλιση που παρέχεται από τις επιχειρήσεις αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο προς το ανθρώπινο δυναμικό, που ενδυναμώνει τη σχέση εργοδότη και εργαζομένου και δημιουργεί τις συνθήκες για μεγαλύτερη προσπάθεια και αποδοτικότητα του προσωπικού, παράλληλα με την αναβάθμιση των παροχών για πιο ολοκληρωμένη κάλυψη τους σε περιπτώσεις ασθενειών ή ατυχημάτων. Ακόμη παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης των συμβολαίων ομαδικής ασφάλισης που εξασφαλίζουν συμπληρωματική σύνταξη στους εργαζομένους, όταν συνταξιοδοτηθούν.

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή όπου περισσότερο από κάθε άλλη φορά οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη  στήριξης από τις επιχειρήσεις όπου εργάζονται. Ο υψηλός ιατρικός πληθωρισμός σε συνδυασμό με την αδυναμία πλήρους κάλυψης των εξόδων περίθαλψης των εργαζομένων που παρέχονται από τα κρατικά ταμεία ασφάλισης, καθιστούν ολοένα και πιο δυσβάσταχτο το κόστος υπηρεσιών υγείας για τους ίδιους και τις οικογένειες τους.

Ο θεσμός της Ομαδικής Ασφάλισης λειτουργεί παγκοσμίως ως ισχυρό μέσο που αναδεικνύει τη σχέση εργαζομένου με τον εργοδότη, προσφέροντας στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους καλύψεις που συμπληρώνουν ή και αναβαθμίζουν τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή θανάτου. Η Ομαδική Ασφάλιση εκπίπτει στα έξοδα της εταιρίας μέχρι του ποσού των 1.500€ ανά άτομο και ανά έτος.

Με τα προγράμματα Ομαδικών Ασφαλίσεων μπορείτε να ασφαλίσετε τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας άμεσα και ολοκληρωτικά με τις εξής παροχές:


·         Κάλυψη χωρίς έλεγχο ιατρικού ιστορικού

·         Χαμηλό κόστος με υψηλές παροχές

·         Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

·         Νοσοκομειακή Περίθαλψη

·         Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα

·         Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών

·         Παροχή συμπληρωματικής Σύνταξης

·         Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου

·         Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για εργασία

·         Θάνατο ή Μόνιμη Ολική / Μερική Αναπηρία από Ατύχημα

·         Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα για εργασία (Απώλεια Εισοδήματος)

·         Νοσοκομειακό / Χειρουργικό Επίδομα


Στην Actius διαθέτουμε την εμπειρία και τις πλέον αξιόπιστες λύσεις,  σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες, με νέα πρωτοποριακά και ευέλικτα πακέτα καλύψεων προσαρμοσμένα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της δικής σας επιχείρησης, εξασφαλίζοντας στους εργαζόμενους την ηρεμία, την ασφάλεια και τη σιγουριά που έχουν ανάγκη να αισθάνονται, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για  αύξηση της αποδοτικότητας.

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Άλλες Υπηρεσίες
Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Ασφάλεια  Επιχείρησης

Στις μέρες μας με όλα τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που μας περιβάλει, είναι απολύτως...
Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Βασικός στόχος της κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών και η κερδοφορία της.Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα...
Ομαδική Ασφάλεια Αυτοκινήτων

Τα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα οι στόλοι αυτοκινήτων, αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για κάθε επιχείρηση. Στην Actius σας δίνουμε λύσεις για...
Ασφάλεια Μεταφορών

Ασφάλεια Μεταφορών Η ασφάλιση Μεταφορών καλύπτει τον επιχειρηματικό κόσμο για ζημιές που θα συμβούν σε μεταφερόμενα εμπορεύματα: • Από και προς τη...
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, απαλλάσσει τον επιχειρηματία από την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη όπως ορίζει ο Αστικός κώδικας, από...
Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Ασφάλεια Νομικής προστασίας, αμοιβές δικηγόρων, δαπάνες δικαστηρίων, δικαστικά έξοδα, έξοδα δικαστικών επιμελητών, έξοδα δίκης....
Ασφάλεια κατά παντός Κινδύνου

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου», σας παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης της περιουσίας σας από απρόβλεπτους κινδύνους......
Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Ασφάλεια Τεχνικών Έργων Η ασφάλιση Τεχνικών κινδύνων καλύπτει, με τα διαφορετικά συμβόλαιά της, μια μεγάλη γκάμα ειδικών κινδύνων όπως: • Κατασκευή μικρών...
Ασφάλεια Έργων Τέχνης

Τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα συλλεκτικής και ιδιαίτερης αξίας όπως γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής κ.α., αξίζουν τις ιδιαίτερης προσοχής σας....
Ασφάλεια Πιστώσεων

Η ασφάλεια Πιστώσεων επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης σας.....
Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η μόνη λύση στην ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων......
Εξειδικευμένες Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

Η Actius σε συνεργασία με εταιρίες του εξωτερικού, προτείνει λύσεις και σε ειδικές ασφαλίσεις επιχειρήσεων της Ελληνικής...