Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Η ασφάλιση Τεχνικών κινδύνων καλύπτει, με τα διαφορετικά συμβόλαιά της, μια μεγάλη γκάμα ειδικών κινδύνων όπως:

• Κατασκευή μικρών ή μεγάλων τεχνικών έργων - C.A.R. (Συμβόλαιο Κατά παντός κινδύνου εργολάβων)

• Συναρμολόγηση εγκαταστάσεων – E.A.R. (Συμβόλαιο Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης)

• Μηχανολογικό εξοπλισμό εργολάβου – C.P.M. (Συμβόλαιο δομικών μηχανών και μηχανικού εξοπλισμού εργολάβων)

• Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων – Μ.Β. (Συμβόλαιο μηχανικών βλαβών)

• Ηλεκτρονικό εξοπλισμό – E.E.I (Συμβόλαιο Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

• Ψυκτικούς θαλάμους και εμπορεύματα που φυλάσσονται μέσα σε αυτούς – D.O.S. (Συμβόλαιο αλλοίωσης εμπορευμάτων συνεπεία μηχανικής βλάβης)
 

Αστική Ευθύνη Kατασκευαστή Έργων

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου Εργολάβου ή και του Κυρίου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα ( θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες ) που τυχόν προξενηθούν σε αυτούς από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους ( π.χ. υπεργολάβων, εργατικού προσωπικού ) συνεπεία των εργασιών κατασκευής του ασφαλιζομένου έργου.

Ασφαλιζόμενος μπορεί να είναι :

- Ο εργολάβος που αναλαμβάνει την κατασκευή , συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων αυτού.

- Ο Κύριος του Έργου ( ιδιοκτήτης )

 

Η Actius σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες Ασφαλιστικές εταιρίες σας προσφέρει τις βέλτιστες λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Άλλες Υπηρεσίες
Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Ασφάλεια  Επιχείρησης

Στις μέρες μας με όλα τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που μας περιβάλει, είναι απολύτως...
Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Βασικός στόχος της κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών και η κερδοφορία της.Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα...
Ομαδική Ασφάλεια Αυτοκινήτων

Τα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα οι στόλοι αυτοκινήτων, αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για κάθε επιχείρηση. Στην Actius σας δίνουμε λύσεις για...
Ασφάλεια Μεταφορών

Ασφάλεια Μεταφορών Η ασφάλιση Μεταφορών καλύπτει τον επιχειρηματικό κόσμο για ζημιές που θα συμβούν σε μεταφερόμενα εμπορεύματα: • Από και προς τη...
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, απαλλάσσει τον επιχειρηματία από την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη όπως ορίζει ο Αστικός κώδικας, από...
Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Ασφάλεια Νομικής προστασίας, αμοιβές δικηγόρων, δαπάνες δικαστηρίων, δικαστικά έξοδα, έξοδα δικαστικών επιμελητών, έξοδα δίκης....
Ασφάλεια κατά παντός Κινδύνου

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου», σας παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης της περιουσίας σας από απρόβλεπτους κινδύνους......
Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Ασφάλεια Τεχνικών Έργων Η ασφάλιση Τεχνικών κινδύνων καλύπτει, με τα διαφορετικά συμβόλαιά της, μια μεγάλη γκάμα ειδικών κινδύνων όπως: • Κατασκευή μικρών...
Ασφάλεια Έργων Τέχνης

Τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα συλλεκτικής και ιδιαίτερης αξίας όπως γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής κ.α., αξίζουν τις ιδιαίτερης προσοχής σας....
Ασφάλεια Πιστώσεων

Η ασφάλεια Πιστώσεων επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης σας.....
Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η μόνη λύση στην ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων......
Εξειδικευμένες Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

Η Actius σε συνεργασία με εταιρίες του εξωτερικού, προτείνει λύσεις και σε ειδικές ασφαλίσεις επιχειρήσεων της Ελληνικής...