Για  την  πρωτοβάθμια περίθαλψη

Για την πρωτοβάθμια περίθαλψη

Ορισμός Α΄βάθμιας (εξωνοσοκομειακής) περίθαλψης                                         

Η Α΄ βάθμια περίθαλψη  καλύπτει την ιατρική περίθαλψη που παρέχεται εκτός νοσοκομείου ή στα εξωτερικά ιατρεία αυτού.

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη καλύπτει ιατρικές επισκέψεις , ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις μόνο εφόσον υπάρχει παθολογικό αίτιο.

 Δεν καλύπτονται εξετάσεις και ιατρικές πράξεις που αφορούν προληπτικό έλεγχο  (εκτός του ετήσιου προληπτικού checkup, εφόσον καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

 

Ποιες δαπάνες καλύπτονται από τη πρωτοβάθμια περίθαλψη;

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη καλύπτει δαπάνες για ιατρικές επισκέψεις και ιατρικές πράξεις σε γιατρούς του δικτύου (ιατρών και διαγνωστικών κέντρων της ασφαλιστικής εταιρίας), τις εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις και ετήσιο προληπτικό έλεγχο, πάντοτε με το σχετικό παραπεμπτικό σημείωμα του εξειδικευμένου γιατρού.

Το είδος των διαγνωστικών εξετάσεων, τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, διαφοροποιούνται από εταιρία σε εταιρία και περιγράφονται επακριβώς στο περίγραμμα του ασφαλιστηρίου σας.

 

Ποια διαδικασία να ακολουθήσω για να κάνω χρήση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης για απ΄ ευθείας κάλυψη των εξόδων από την Εταιρία;

Για να έχετε απ΄ ευθείας κάλυψη εξόδων για εξετάσεις που πραγματοποιείτε, θα πρέπει να επιλέξετε να τις κάνετε σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο και σε συμβεβλημένους γιατρούς με το δίκτυο της ασφαλιστικής εταιρίας που επιλέξατε.

Οι εξετάσεις και γενικότερα όλες οι πράξεις, καλύπτονται μόνο αν συνοδεύονται με το σχετικό παραπεμπτικό σημείωμα των εξειδικευμένων γιατρών της εταιρίας και σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που αναγράφονται στο περίγραμμα ασφάλισης του συμβολαίου σας.

 

Ποια είναι τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα και  γιατροί του δικτύου;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το δίκτυο συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων και γιατρών, από τη λίστα διαγνωστικών κέντρων και γιατρών της ασφαλιστικής εταιρίας που έχετε ασφαλιστεί ή να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας.

 

Ποιο είναι το ετήσιο χρηματικό όριο κάλυψης πρωτοβάθμιας περίθαλψης;

Τα χρηματικά όρια και οι προϋποθέσεις είναι διαφορετικά σε κάθε εταιρία και αναγράφονται στο περίγραμμα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.

 

Ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής μου στα έξοδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης;

Το ποσοστό συμμετοχής σας στα έξοδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι συνήθως 20% σε κάθε δαπάνη με ανώτατο όριο αυτό που αναγράφεται στο περίγραμμα ασφάλισης του συμβολαίου σας.

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για το αυτοκίνητο
Για το αυτοκίνητο

Ότι θέλετε να γνωρίζετε για την ασφάλιση του αυτοκίνητό σας......
Για τη νοσηλεία (εντός νοσοκομείου)
Για τη νοσηλεία (εντός νοσοκομείου)

Χρήσιμες πληροφορίες για νοσηλεία εντός νοσοκομείου.....
Για  την  πρωτοβάθμια περίθαλψη
Για την πρωτοβάθμια περίθαλψη

Πως να κάνετε χρήση του συμβολαίου σας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.....
Για την ανανέωση των Συμβολαίων μου
Για την ανανέωση των Συμβολαίων μου

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ανανέωση των συμβολαίων σας......
Για την  ενυπόθηκο ασφάλεια  του Δανειολήπτη
Για την ενυπόθηκο ασφάλεια του Δανειολήπτη

Ενημερωθείτε για το καθεστώς ασφάλισης του ενυπόθηκου δανείου σας και θωρακίστε σήμερα τη περιουσία σας στην Actius...