Εξειδικευμένες Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

Εξειδικευμένες Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

Εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες  Ασφαλιστικές λύσεις Επιχειρήσεων & Οργανισμών.

Η Actius σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες του εξωτερικού, προσφέρει λύσεις και σε εξειδικευμένους επιχειρηματικούς κινδύνους, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα καλύπτουμε:

Κατονομαζόμενους & εξειδικευμένους κινδύνους, τρομοκρατικών ενεργειών, οικονομικές απώλειες και κατά παντός κινδύνου, ασφαλιστικές καλύψεις για προϊόντα όπως Μετάλλων, Τροφίμων & Ποτών, Χημικής Βιομηχανίας, Φαρμάκων, Εμπορίου Σπόρων, Υδατοδρομίων και των Εγκαταστάσεων τους κτλ.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων για μεγάλα κατασκευαστικά έργα και εξειδικευμένες λύσεις σε Τεχνικούς κινδύνους και ακόμη:

Αστική Ευθύνη Ρύπανσης Περιβάλλοντος

Η Αστική ευθύνη Ρύπανσης Περιβάλλοντος, καλύπτει ζημιές που προκαλούνται στις περιουσίες τρίτων, στις σωματικές βλάβες τρίτων, στα έξοδα καθαρισμού και αποκατάστασης του περιβάλλοντος στη διακοπή εργασιών της ασφαλισμένης επιχείρησης. Καλύπτεται τόσο η ρύπανση που προκαλείται από τυχαίο ή αιφνίδιο γεγονός όσο και η σταδιακή ρύπανση.


Ακύρωση Εκδηλώσεων

Η ασφάλιση ακύρωσης εκδηλώσεων, καλύπτει την ακύρωση εκδηλώσεων κάθε είδους – συνέδρια, εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκδηλώσεις, επιχειρηματικές ή προϊοντικές παρουσιάσεις καθώς και κοινωνικές εκδηλώσεις λόγω καιρικών συνθηκών, απρόβλεπτων γεγονότων, (σεισμός, φωτιά, απεργίες, εθνικό πένθος κλπ) και αδυναμίας παρουσίας των βασικών συντελεστών.

Ασφάλιση Κοσμηματοπωλείων & εργαστηρίων Χρυσοχοΐας

Με την συγκεκριμένη εξειδικευμένη ασφάλιση καλύπτονται οι ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα όπως πχ φωτιά, σεισμός κ.α. και η κλοπή δια βίας – ληστεία ή διάρρηξη με απειλή όπλου.

Εξειδικευμένες και ολοκληρωμές ασφαλιστικές λύσεις προσφέρουμε και σε άλλους ειδικούς κινδύνους, τους οποίους αναφέρουμε επιγραμματικά όπως:

· ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
· ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΕΚΘΕΣΕΩΝ
· ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
· ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
· ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ – ΜΑΡΙΝΩΝ & ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ
· ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
· ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
· ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
· ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΟΓΩΝ

Η Actius σας προσφέρει τις βέλτιστες λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.

για περισσότερες πληροφορίες, και ενημέρωση… εδώ

Άλλες Υπηρεσίες
Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Ασφάλεια  Επιχείρησης

Στις μέρες μας με όλα τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που μας περιβάλει, είναι απολύτως...
Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Βασικός στόχος της κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών και η κερδοφορία της.Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα...
Ομαδική Ασφάλεια Αυτοκινήτων

Τα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα οι στόλοι αυτοκινήτων, αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για κάθε επιχείρηση. Στην Actius σας δίνουμε λύσεις για...
Ασφάλεια Μεταφορών

Ασφάλεια Μεταφορών Η ασφάλιση Μεταφορών καλύπτει τον επιχειρηματικό κόσμο για ζημιές που θα συμβούν σε μεταφερόμενα εμπορεύματα: • Από και προς τη...
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, απαλλάσσει τον επιχειρηματία από την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη όπως ορίζει ο Αστικός κώδικας, από...
Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Ασφάλεια Νομικής προστασίας, αμοιβές δικηγόρων, δαπάνες δικαστηρίων, δικαστικά έξοδα, έξοδα δικαστικών επιμελητών, έξοδα δίκης....
Ασφάλεια κατά παντός Κινδύνου

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου», σας παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης της περιουσίας σας από απρόβλεπτους κινδύνους......
Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Ασφάλεια Τεχνικών Έργων Η ασφάλιση Τεχνικών κινδύνων καλύπτει, με τα διαφορετικά συμβόλαιά της, μια μεγάλη γκάμα ειδικών κινδύνων όπως: • Κατασκευή μικρών...
Ασφάλεια Έργων Τέχνης

Τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα συλλεκτικής και ιδιαίτερης αξίας όπως γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής κ.α., αξίζουν τις ιδιαίτερης προσοχής σας....
Ασφάλεια Πιστώσεων

Η ασφάλεια Πιστώσεων επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης σας.....
Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η μόνη λύση στην ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων......
Εξειδικευμένες Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

Η Actius σε συνεργασία με εταιρίες του εξωτερικού, προτείνει λύσεις και σε ειδικές ασφαλίσεις επιχειρήσεων της Ελληνικής...