Ασφάλεια  Επιχείρησης
Ασφάλεια Επιχείρησης
Στις μέρες μας με όλα τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που μας περιβάλει, είναι απολύτως επιβεβλημένο να θωρακίσουμε την επιχείρησή μας από κάθε πιθανό κίνδυνο την απειλήσει. Από την πρώτη γνωριμία του υποψήφιου πελάτη με την Actius, την απόφαση συνεργασίας και την επαγγελματική του δέσμευση μαζί μας ως ασφαλισμένου και για όλο το διάστημα διατήρησης των επαγγελματικών μας σχέσεων, η πελατοκεντρική κουλτούρα της Actius που συνίσταται στην Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, και στις Εταιρικές Συμμορφώσεις, έχει διαμορφώσει τις συνθήκες και έχει προσδιορίσει τις δομές και τις αποτελεσματικές σχέσεις επικοινωνίας, ώστε ο ασφαλισμένος πελάτης μας να «απολαμβάνει» των «απόλυτων υπηρεσιών εξυπηρέτησης», σε ένα περιβάλλον σιγουριάς και εμπιστοσύνης.
Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας
Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας
Βασικός στόχος της κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών και η κερδοφορία της.Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη ομαδικής κουλτούρας στο προσωπικό. Η αύξηση παραγωγικότητας και η ποιότητα εργασιών κάθε επιχείρησηςστηρίζεται στην αφοσίωση του προσωπικού της. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη και την επιτυχία κάθε επιχείρησης.
Ομαδική Ασφάλεια Αυτοκινήτων
Ομαδική Ασφάλεια Αυτοκινήτων
Τα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα οι στόλοι αυτοκινήτων, αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για κάθε επιχείρηση. Στην Actius σας δίνουμε λύσεις για κάθε κατηγορία ασφάλισης των αυτοκινήτων σας..
Ασφάλεια Μεταφορών
Ασφάλεια Μεταφορών
Ασφάλεια Μεταφορών Η ασφάλιση Μεταφορών καλύπτει τον επιχειρηματικό κόσμο για ζημιές που θα συμβούν σε μεταφερόμενα εμπορεύματα: • Από και προς τη χώρα μας από το εξωτερικό • Εσωτερικές μεταφορές
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, απαλλάσσει τον επιχειρηματία από την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη όπως ορίζει ο Αστικός κώδικας, από το άγχος ευθύνης της "άτυχης στιγμής" και αποζημιώνει τον παθόντα.
Ασφάλεια Νομικής Προστασίας
Ασφάλεια Νομικής Προστασίας
Ασφάλεια Νομικής προστασίας, αμοιβές δικηγόρων, δαπάνες δικαστηρίων, δικαστικά έξοδα, έξοδα δικαστικών επιμελητών, έξοδα δίκης.
Ασφάλεια κατά παντός Κινδύνου
Ασφάλεια κατά παντός Κινδύνου
Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου», σας παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης της περιουσίας σας από απρόβλεπτους κινδύνους...
Ασφάλεια Τεχνικών Έργων
Ασφάλεια Τεχνικών Έργων
Ασφάλεια Τεχνικών Έργων Η ασφάλιση Τεχνικών κινδύνων καλύπτει, με τα διαφορετικά συμβόλαιά της, μια μεγάλη γκάμα ειδικών κινδύνων όπως: • Κατασκευή μικρών ή μεγάλων τεχνικών έργων - C.A.R. (Συμβόλαιο Κατά παντός κινδύνου εργολάβων) • Συναρμολόγηση εγκαταστάσεων – E.A.R. (Συμβόλαιο Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης) • Μηχανολογικό εξοπλισμό εργολάβου – C.P.M. (Συμβόλαιο δομικών μηχανών και μηχανικού εξοπλισμού εργολάβων) • Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων – Μ.Β. (Συμβόλαιο μηχανικών βλαβών)
Ασφάλεια Έργων Τέχνης
Ασφάλεια Έργων Τέχνης
Τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα συλλεκτικής και ιδιαίτερης αξίας όπως γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής κ.α., αξίζουν τις ιδιαίτερης προσοχής σας.
Ασφάλεια Πιστώσεων
Ασφάλεια Πιστώσεων
Η ασφάλεια Πιστώσεων επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης σας..
Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων
Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων
Η ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η μόνη λύση στην ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων...
Εξειδικευμένες Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις
Εξειδικευμένες Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις
Η Actius σε συνεργασία με εταιρίες του εξωτερικού, προτείνει λύσεις και σε ειδικές ασφαλίσεις επιχειρήσεων της Ελληνικής οικονομίας.