Ασφάλεια Σύνταξης  -  Αποταμίευσης

Ασφάλεια Σύνταξης - Αποταμίευσης

Ασφάλεια Σύνταξης

Στο τέλος του εργασιακού μας βίου, η εξασφάλιση εισοδήματος για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου ζωής μέχρι τα βαθιά μας γηρατειά, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα.

Η αδυναμία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, μετά τη ψήφιση νέων νόμων με την αύξηση του ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αλλά και τη μείωση των συντάξεων, αφήνει ένα μεγάλο κενό και δημιουργεί πλέον έντονα την ανάγκη για τρόπους αποταμίευσης που θα καλύψουν, θα συμπληρώσουν και θα εξασφαλίσουν το κενό της σύνταξη μας.

Πως θα απαντούσατε στα σημαντικά ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με τη δική σας περίπτωση σύνταξης εκείνη τη χρονική στιγμή, τη στιγμή της αλήθειας όπως.

·         Ποια θα είναι η σύνταξη μου όταν σταματήσω να εργάζομαι;

·         Το ταμείο θα μπορεί να μου δίνει τη σύνταξη που δικαιούμαι;

·         Θα είναι αρκετό το ποσό της σύνταξης ώστε να ζω με αξιοπρέπεια;

·       Πως μπορώ να καλύψω το κενό που δημιουργήθηκε έτσι ώστε να εξασφαλίσω το ίδιο βιοτικό επίπεδο ζωής και μετά τη συνταξιοδότηση μου μέχρι τα βαθιά μου γηρατειά.

Εδώ και πολλές δεκαετίες σε πολλές χώρες του κόσμου και σε όλη την Ευρώπη  λύση στα παραπάνω ερωτήματα αποτέλεσε η Ασφάλιση Συνταξιοδότησης από ιδιωτικές Ασφαλιστικές εταιρείες.

 Τώρα πλέον και στη χώρα μας δημιουργήθηκαν οι συνθήκες αξιοπιστίας των ασφαλιστικών εταιρειών με την ψήφιση νέων νόμων και την δημιουργία του εγγυητικού κεφαλαίου. Η εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων ελέγχου, θωράκισε ακόμη περισσότερο τις ασφαλιστικές αποταμιεύσεις, με απώτερο σκοπό τη εξασφάλιση της αποταμίευσης - σύνταξης των ασφαλισμένων.

Τα οφέλη της Ιδιωτικής Ασφάλειας Σύνταξης είναι:

·         Ο ασφαλιζόμενος αποφασίζει ο ίδιος για την ημερομηνία έναρξης καταβολής σύνταξης, το ποσό της σύνταξης καθώς και το ετήσιο ποσό των χρημάτων που θα καταβάλει, με σταθερές ετήσιες καταβολές ασφαλίστρων, ή με ετήσιες αυξήσεις ασφαλίστρων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

·         Επιλέγει ο ίδιος το κατάλληλο γιαυτόν τύπο προγράμματος και τον τρόπο  που θα επενδύσει τα χρήματα του, ώστε να αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής για την τελική του απόδοση.

·         Τέλος επιλέγει το χρονικό ορίζοντα, το μίγμα επένδυσης και την εγγύηση της απόδοσης των χρημάτων του, για όλη τη διάρκεια της αποταμίευσης ή αν θελήσει να αναλάβει τον κίνδυνο μέσω της επένδυσης των χρημάτων του σε  αμοιβαία κεφάλαια (unit linked) προσδοκώντας μεγαλύτερες αποδόσεις.

Τα ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης και αποταμίευσης που προωθούν οι Ασφαλιστικές εταιρείες είναι περιοδικών καταβολών (μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες), αλλά και εφάπαξ καταβολών (η καταβολή του ποσού γίνεται μια φορά στην έναρξη του προγράμματος ασφάλισης). Είναι ευέλικτα και δίνουν τη δυνατότητα στον ασφαλιζόμενο να πραγματοποιεί και εκτάκτες καταβολές, με τρόπο ώστε να ενισχυθεί το τελικό ποσό σύνταξης ή αποταμίευσης που μπορεί να λαμβάνει. Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα μεταβίβασης της σύνταξης στη σύζυγο, η καταβολή μέρους αυτής, άμεσα ή μετά από κάποια χρόνια, ανάλογα με την επιθυμία του ασφαλιζόμενου.

 

Ασφάλεια Αποταμίευσης

Κατά τη διάρκεια της ζωής μας προκύπτουν διάφορες έκτακτες οικονομικές ανάγκες, τις οποίες αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε.

Ο σωστός οικονομικός προγραμματισμός μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μέσω μιας μακροχρόνιας αποταμίευσης ένα σημαντικό κεφάλαιο χωρίς να επηρεάσει τη καθημερινότητα μας, για τη κάλυψη των έκτακτων οικονομικών αναγκών.

Η ασφαλιστική αποταμίευση μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός κεφαλαίου, μέσω σταθερών ετήσιων πληρωμών δηλαδή τη συσσώρευση κάποιου κεφαλαίου, μέσω ενός ασφαλιστηρίου αποταμίευσης, για τη κάλυψη μελλοντικών μας αναγκών όπως:

·         Τη δημιουργία κεφαλαίου για τις σπουδές των παιδιών μας ή το ξεκίνημα του επαγγέλματος τους.

·         Τη δημιουργία κεφαλαίου για την αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου.

·         Τη δημιουργία ενός εφάπαξ ποσού για την αναπλήρωση εισοδήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

·         Τη δημιουργία κεφαλαίου με σκοπό την αναπλήρωση μέρους της σύνταξης.

 Τα ασφάλιστρα του αποταμιευτικού προγράμματος καταβάλλονται κάθε χρόνο και δημιουργούν  ένα σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο  δίδεται στον ασφαλισμένο, κατά τη λήξη της ασφάλισης, εφάπαξ ή και νωρίτερα εφόσον ο ίδιος επιλέξει διαφορετικά.

 Τα οφέλη της Ιδιωτικής Ασφάλειας αποταμίευσης είναι:

·         Προγραμματισμένη αποταμίευση, σε προκαθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα καθώς επίσης το ετήσιο ποσό αποταμίευσης.

·         Δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ετήσιων ασφαλίστρων καθώς και έκτακτων καταβολών για ενίσχυση της αποταμίευσης, σε χρόνο που εσείς επιλέγετε.

·         Επιλογή διάρκειας αποταμίευσης καθώς και το έτος λήξης αυτής.

·         Δυνατότητα επιλογής εγγυημένης αποταμίευσης και συνέχιση αυτής σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, λόγω κάποιας μόνιμης ανικανότητας. Στη περίπτωση αυτή αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία να καταβάλει τα ασφάλιστρα μέχρι τη λήξη του συμβολαίου.

·         Επιλογή στον τύπο αποταμίευσης δηλαδή που θα επενδύσει τα χρήματα σας, ώστε να αισθάνεστε σίγουρος και ασφαλής για την τελική σας απόδοση.

·         Τέλος επιλέγετε το είδος επένδυσης των χρημάτων σας, την εγγύηση της απόδοσης για όλη τη διάρκεια της αποταμίευσης, ή αν θελήσετε να αναλάβετε το ρίσκο μέσω της επένδυσης των χρημάτων σας σε  αμοιβαία κεφάλαια (unit linked) προσδοκώντας μεγαλύτερες αποδόσεις.

Στην Actius διαθέτουμε μία ομάδα επίλεκτων ασφαλιστικών συμβούλων με εμπειρία και βαθιά γνώση στα συνταξιοδοτικά - αποταμιευτικά και επενδυτικά προγράμματα της αγοράς. Με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες, ερευνά και σας προτείνει το καταλληλότερο συνταξιοδοτικό ή αποταμιευτικό πρόγραμμα.

 Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες Ασφαλιστικές εταιρείες της Ελληνικής και Παγκόσμιας αγοράς, προσφέρουμε τις πλέον κατάλληλες λύσεις, θωρακίζοντας το εισόδημά σας όταν πραγματικά το έχετε ανάγκη. με νέα πρωτοποριακά και ευέλικτα πακέτα καλύψεων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της δικής σας οικογένειας, εξασφαλίζοντας την ηρεμία, ασφάλεια και σιγουριά.  

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Άλλες Υπηρεσίες
Ασφαλίσεις Ιδιωτών

Ασφάλεια Σύνταξης  -  Αποταμίευσης

Στο τέλος του εργασιακού μας βίου, η εξασφάλιση εισοδήματος αποτελεί προτεραιότητα για τη διατήρηση του βιοτικού μας επιπέδου ζωής...
Ασφάλεια  Ζωής  και Ατυχήματος

Η ζωή μας ακολουθεί τη δική της πορεία, είναι μοναδική, απρόβλεπτη, με συνεχείς αλλαγές κάποιες από τις οποίες δεν επιλέγουμε....
Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Η πρόταση της Actius για την ασφάλιση του αυτοκίνητό μας είναι η πλήρης Ασφάλιση και η θωράκισή του από κάθε...
Ασφάλεια Περιουσίας  (κατοικίας - επιχείρησης)

Στο σπίτι μας στεγάζουμε την οικογένειά μας και τα όνειρα μιας ολόκληρης ζωής. Αξίζει την καλύτερη προστασία.!...
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Νομικής Προστασίας

Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, σύμφωνα και με το νόμο «όποιος από αμέλεια ή με τις πράξεις του ζημιώνει, πρέπει να...
Ασφάλεια  Σκαφών

Εξασφαλίστε το σκάφος σας από κάθε πιθανό κίνδυνο και απολαύστε συναρπαστικές στιγμές χαλάρωσης....
Εξειδικευμένες Ατομικές Ασφαλίσεις

Υπάρχουν ...πολύτιμες και άλλες ασφαλίσεις με εξειδικευμένο αντικείμενο και αξίζουν της ιδιαίτερης προσοχής μας.......
Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Κάντε τα ταξίδια των ονείρων σας, προγραμματισμένα ή έκτακτα, προβλέποντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα......
Ασφάλεια Υγείας - Περίθαλψης

Θωρακίστε την υγεία της οικογένειας σας επιλέγοντας τις καλύτερες και πλέον αξιόπιστες λύσεις....
Ασφάλεια σπουδών

Το μέλλον ανήκει στα παιδιά μας, ας το εξασφαλίσουμε από σήμερα με μόλις από 1€ την ημέρα......