Ασφάλεια  Επιχείρησης

Ασφάλεια Επιχείρησης

Το σύγχρονο και επιχειρηματικό περιβάλλον αντιμετωπίζει πολλούς και ειδικούς ασφαλιστικούς κινδύνους.

Ιδιαίτερα στις μέρες μας με όλα τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που μας περιβάλει, είναι απολύτως επιβεβλημένο να θωρακίσουμε την επιχείρησή μας από κάθε πιθανό κίνδυνο την απειλήσει.

Η Actius έχει τη τεχνογνωσία και την εμπειρία να προσφέρει τις ιδανικές ασφαλιστικές λύσεις για κάθε κίνδυνο, από τον πιο απλό έως τον πλέον εξειδικευμένο. Η διακοπή εργασιών της επιχείρησης συνεπεία κάποιου απρόβλεπτου και τυχαίου γεγονότος, όπως η πρρκαγιά, η έκρηξη, οι φυσικές καταστροφές, οι πλημμύρες καθώς και οι ζημιές από σεισμό  είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπες οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες και τους οποίους κινδύνους θα πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Από την πρώτη γνωριμία του υποψήφιου πελάτη με την Actius, την απόφαση συνεργασίας και την επαγγελματική του δέσμευση μαζί μας ως ασφαλισμένου και για όλο το διάστημα διατήρησης των επαγγελματικών μας σχέσεων, η πελατοκεντρική κουλτούρα της Actius που συνίσταται στην Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, και στις Εταιρικές Συμμορφώσεις, έχει διαμορφώσει τις συνθήκες και έχει προσδιορίσει τις δομές και τις αποτελεσματικές σχέσεις επικοινωνίας, ώστε ο ασφαλισμένος πελάτης μας να «απολαμβάνει» των «απόλυτων υπηρεσιών εξυπηρέτησης», σε ένα περιβάλλον σιγουριάς και εμπιστοσύνης.

Για το σκοπό αυτό η Actius στη διάρκεια της έρευνας:

1.    Μελετά τα ασφαλιστικά δεδομένα της επιχείρησης σας ή του φυσικού προσώπου και βάσει αναγκών, προσδιορίζει τις καινοτόμες καλύψεις με την καλύτερη σχέση υπηρεσιών - κόστους.

2.    Διερευνά την ασφαλιστική αγορά μόνο μεταξύ αξιόπιστων ασφαλιστικών εταιρειών, για να σας προτείνει την «καλύτερη» προσφορά.

3.    Ελέγχει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ώστε να ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις (όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ) που έχουν συμφωνηθεί.

Στη διάρκεια ισχύος των συμβολαίων:

1.    Μεριμνά για την επικαιροποίηση τους στις μεταβολές του κινδύνου

2.    Επαναδιαπραγματεύεται στην ανανέωση τους όρους ασφάλισης

3.    Διαχειρίζεται για λογαριασμό σας τις οποιεσδήποτε ζημιές, παρακολουθώντας την πορεία του φακέλου ζημιάς, ώστε να τυγχάνετε γρήγορης και αποτελεσματικής αποζημίωσης, ακόμη και όσων επιλύονται δικαστικά μέχρι την τελεσίδικη απόφαση

4.    Επικοινωνεί σε τακτικά διαστήματα μαζί σας κλπ

Τέλος η εταιρεία μας, σε όλη την διάρκεια της συνεργασίας ενισχύει τις διαδικασίες αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων με συνεχείς επικοινωνίες και ενημερώσεις, με τρόπο ώστε να απολαμβάνουν των ολοκληρωμένων υπηρεσιών μας. 

Στην Actius μέσω των έμπειρων συνεργατών μας, και με τη συνεργασία των μεγαλύτερων και πλέον αξιόπιστων Ασφαλιστικών εταιριών, διαθέτουμε όλα τα εχέγγυα για την ολοκληρωμένη και πλήρη εξασφάλιση της επιχείρησής σας.

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Άλλες Υπηρεσίες
Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Ασφάλεια  Επιχείρησης

Στις μέρες μας με όλα τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που μας περιβάλει, είναι απολύτως...
Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Βασικός στόχος της κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών και η κερδοφορία της.Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα...
Ομαδική Ασφάλεια Αυτοκινήτων

Τα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα οι στόλοι αυτοκινήτων, αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για κάθε επιχείρηση. Στην Actius σας δίνουμε λύσεις για...
Ασφάλεια Μεταφορών

Ασφάλεια Μεταφορών Η ασφάλιση Μεταφορών καλύπτει τον επιχειρηματικό κόσμο για ζημιές που θα συμβούν σε μεταφερόμενα εμπορεύματα: • Από και προς τη...
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, απαλλάσσει τον επιχειρηματία από την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη όπως ορίζει ο Αστικός κώδικας, από...
Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Ασφάλεια Νομικής προστασίας, αμοιβές δικηγόρων, δαπάνες δικαστηρίων, δικαστικά έξοδα, έξοδα δικαστικών επιμελητών, έξοδα δίκης....
Ασφάλεια κατά παντός Κινδύνου

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου», σας παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης της περιουσίας σας από απρόβλεπτους κινδύνους......
Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Ασφάλεια Τεχνικών Έργων Η ασφάλιση Τεχνικών κινδύνων καλύπτει, με τα διαφορετικά συμβόλαιά της, μια μεγάλη γκάμα ειδικών κινδύνων όπως: • Κατασκευή μικρών...
Ασφάλεια Έργων Τέχνης

Τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα συλλεκτικής και ιδιαίτερης αξίας όπως γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής κ.α., αξίζουν τις ιδιαίτερης προσοχής σας....
Ασφάλεια Πιστώσεων

Η ασφάλεια Πιστώσεων επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης σας.....
Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η μόνη λύση στην ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων......
Εξειδικευμένες Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

Η Actius σε συνεργασία με εταιρίες του εξωτερικού, προτείνει λύσεις και σε ειδικές ασφαλίσεις επιχειρήσεων της Ελληνικής...