Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Κάθε πράσινη επένδυση όπως είναι η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο με ιδιαίτερη παρούσα αλλά και μελλοντική αξία για αυτό και είναι απαραίτητο να προστατεύεται από όλους τους πιθανούς κινδύνους που την απειλούν.

Η ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η μόνη λύση στην ανάγκη προστασίας στις εγκαταστάσεις των πάρκων και η Actius σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς, είναι δίπλα στον ιδιώτη αλλά και τον επιχειρηματία με τα πιο εξειδικευμένα.προγράμματα.ασφάλισης.
Η Ασφάλιση των Φωτοβολταϊκών διακρίνεται σε δυο κατηγορίες :

Κάλυψη κατά την ανέγερση που περιλαμβάνει:

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης - Συναρμολόγησης για τη διάρκεια κατασκευής - τοποθέτησης - συναρμολόγησης – συντήρησης του σταθμού ή της μονάδας.
Κάλυψη κατά την λειτουργία που περιλαμβάνει:
Υλική απώλεια ή ζημιά της ασφαλισμένης μονάδας ή σταθμού καθώς επίσης και Απώλεια Μικτών Εσόδων συνεπεία ασφαλισμένης υλικής ζημιάς, λόγω διακοπής παροχής ενέργειας προς τη ΔΕΗ.

Στην Actius με την εμπειρία και την εξειδίκευσή μας μπορούμε να δώσουμε λύσεις στο πρόβλημα της ασφάλισης των εγκαταστάσεών σας, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες Ελληνικές και Διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες.

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Άλλες Υπηρεσίες
Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Ασφάλεια  Επιχείρησης

Στις μέρες μας με όλα τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που μας περιβάλει, είναι απολύτως...
Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Βασικός στόχος της κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών και η κερδοφορία της.Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα...
Ομαδική Ασφάλεια Αυτοκινήτων

Τα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα οι στόλοι αυτοκινήτων, αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για κάθε επιχείρηση. Στην Actius σας δίνουμε λύσεις για...
Ασφάλεια Μεταφορών

Ασφάλεια Μεταφορών Η ασφάλιση Μεταφορών καλύπτει τον επιχειρηματικό κόσμο για ζημιές που θα συμβούν σε μεταφερόμενα εμπορεύματα: • Από και προς τη...
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, απαλλάσσει τον επιχειρηματία από την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη όπως ορίζει ο Αστικός κώδικας, από...
Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Ασφάλεια Νομικής προστασίας, αμοιβές δικηγόρων, δαπάνες δικαστηρίων, δικαστικά έξοδα, έξοδα δικαστικών επιμελητών, έξοδα δίκης....
Ασφάλεια κατά παντός Κινδύνου

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου», σας παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης της περιουσίας σας από απρόβλεπτους κινδύνους......
Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Ασφάλεια Τεχνικών Έργων Η ασφάλιση Τεχνικών κινδύνων καλύπτει, με τα διαφορετικά συμβόλαιά της, μια μεγάλη γκάμα ειδικών κινδύνων όπως: • Κατασκευή μικρών...
Ασφάλεια Έργων Τέχνης

Τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα συλλεκτικής και ιδιαίτερης αξίας όπως γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής κ.α., αξίζουν τις ιδιαίτερης προσοχής σας....
Ασφάλεια Πιστώσεων

Η ασφάλεια Πιστώσεων επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης σας.....
Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η μόνη λύση στην ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων......
Εξειδικευμένες Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

Η Actius σε συνεργασία με εταιρίες του εξωτερικού, προτείνει λύσεις και σε ειδικές ασφαλίσεις επιχειρήσεων της Ελληνικής...