Για την ανανέωση των Συμβολαίων μου

Για την ανανέωση των Συμβολαίων μου

Για την Ανανέωση συμβολαίου ασφάλισης του Αυτοκινήτου μου:

Τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου εξοφλούνται στην Ασφαλιστική εταιρία έγκαιρα, πάντα πριν την λήξη του συμβολαίου και το αργότερο μία ημέρα πριν τη λήξη περιόδου. Εάν δεν πληρώσετε έγκαιρα τα ασφάλιστρα του συμβολαίου σας, τερματίζεται η ασφάλεια και είσαστε ανασφάλιστος.

Σας συνιστούμε να πληρώνετε το αργότερο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της επόμενης περιόδου ασφαλιστικής κάλυψης για να είναι βέβαιο ότι τα χρήματα έχουν φτάσει έγκαιρα στην ασφαλιστική εταιρία, ώστε να σας σταλεί το ασφαλιστήριο / ανανεωτήριο πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου.

Αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει λήξει και έχετε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα η Ασφαλιστική εταιρία δεν θα καλύψει το ατύχημα, ακόμη και αν εκ των υστέρων εξοφλήσετε τα ασφάλιστρα.

 

Σε περίπτωση ακύρωσης του συμβολαίου αυτοκινήτου λόγω μη έγκαιρης πληρωμής μπορώ να ζητήσω την επαναφορά του Συμβολαίου μου σε ισχύ;

Αν μετά την ακύρωση του Συμβολαίου, επιθυμείτε την ανανέωσή του, η εταιρία θα προχωρήσει στην έκδοση νέου ασφαλιστηρίου, εφόσον σταλεί νέα αίτηση ασφάλισης και εξοφληθούν τα ασφάλιστρα της νέας ασφαλιστικής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς της νέας περιόδου του συμβολαίου θα είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αίτησης ασφάλισης και εξόφλησης των ασφαλίστρων και θα ισχύσει αμέσως μετά την έκδοση του νέου ασφαλιστηρίου.

 

Για την ανανέωση συμβολαίου ασφάλισης της Περιουσίας μου:

Τα ασφάλιστρα του ασφαλιστηρίου κατοικίας, γραφείου ή επιχείρησης, πρέπει να καταβάλλονται την ημερομηνία οφειλής τους και το αργότερο την τελευταία ημέρα της περιόδου κάλυψης που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής ασφαλίστρων.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, το συμβόλαιο ακυρώνεται από την ημερομηνία οφειλής των ασφαλίστρων.

Αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει λήξει και πέραν της πιθανής «περιόδου χάριτος» και προκύψει ζημιά στα περιουσιακά σας στοιχεία, η Ασφαλιστική εταιρία μπορεί να αρνηθεί την κάλυψη της ζημιάς, ακόμη και αν εκ των υστέρων εξοφλήσετε τα ασφάλιστρα.

 

Σε περίπτωση ακύρωσης του συμβολαίου μου λόγω μη έγκαιρης πληρωμής μπορώ να ζητήσω την επαναφορά του σε ισχύ;

Αν μετά την ακύρωση του Συμβολαίου σας, επιθυμείτε την επαναφορά του για τη συνέχιση της ασφάλισης, πρέπει να καταβάλετε τα ασφάλιστρα και αμέσως μετά θα εκδοθεί η ανανέωση του ασφαλιστηρίου σας. Αν στο χρονικό διάστημα  που το συμβόλαιο ήταν άκυρο προκύψει ζημιά, η ασφαλιστική εταιρία θα αρνηθεί την αποζημίωση.

 

Για την Ανανέωση του συμβολαίου μου  Υγείας, Ζωής ή Σύνταξης:

Τα ασφάλιστρα των Συμβολαίων Υγείας, Ζωής ή Σύνταξης, πρέπει να καταβάλλονται πριν την ημερομηνία οφειλής τους και το αργότερο την τελευταία ημέρα της περιόδου κάλυψης που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής ασφαλίστρων.

Προς διευκόλυνση του ασφαλισμένου, παρέχεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και περίοδος χάριτος τριάντα (30) ημερών για τη καταβολή των ασφαλίστρων.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, το συμβόλαιο ακυρώνεται από την ημερομηνία οφειλής των ασφαλίστρων.

 Αν προκύψει θέμα νοσηλείας (εντός διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής περιόδου) και το συμβόλαιο παραμένει ανεξόφλητο, η εταιρία θα αρνηθεί να σας καλύψει τη νοσηλεία.

Σε κάθε περίπτωση για την καταβολή αποζημίωσης, το συμβόλαιο πρέπει να είναι σε ισχύ και εξοφλημένο.

Η πρόταση της Actius είναι να εξοφλείτε έγκαιρα το ασφαλιστήριο σας, εντός της χρονικής προθεσμίας που ορίζει η ασφαλιστική σας εταιρία, έτσι ώστε να είσαστε πάντα ασφαλισμένος.

 

Σε περίπτωση ακύρωσης του συμβολαίου ζωής η υγείας, λόγω μη έγκαιρης πληρωμής μπορώ να ζητήσω την επαναφορά του Συμβολαίου μου σε ισχύ;

Αν μετά την ακύρωση του Συμβολαίου, επιθυμείτε την επαναφορά του σε ισχύ, πρέπει να συμπληρώσετε με τη βοήθεια του ασφαλιστικού σας συμβούλου και να στείλετε προς την ασφαλιστική εταιρία αίτηση επαναφοράς υπογεγραμμένη, με συμπληρωμένο το Ιατρικό Ιστορικό σας.

 Προϋπόθεση για την επαναφορά του Συμβολαίου σας σε ισχύ είναι η εταιρία να αποδεχθεί την αίτηση επαναφοράς, αφού επανεκτιμήσει την ασφαλισιμότητά σας (καλή κατάσταση υγείας), καθώς επίσης να καταβάλλετε και τα οφειλόμενα ασφάλιστρα. Αμέσως μετά η εταιρία θα προβεί στην επαναφορά του συμβολαίου σας σε ισχύ.

 

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για το αυτοκίνητο
Για το αυτοκίνητο

Ότι θέλετε να γνωρίζετε για την ασφάλιση του αυτοκίνητό σας......
Για τη νοσηλεία (εντός νοσοκομείου)
Για τη νοσηλεία (εντός νοσοκομείου)

Χρήσιμες πληροφορίες για νοσηλεία εντός νοσοκομείου.....
Για  την  πρωτοβάθμια περίθαλψη
Για την πρωτοβάθμια περίθαλψη

Πως να κάνετε χρήση του συμβολαίου σας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.....
Για την ανανέωση των Συμβολαίων μου
Για την ανανέωση των Συμβολαίων μου

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ανανέωση των συμβολαίων σας......
Για την  ενυπόθηκο ασφάλεια  του Δανειολήπτη
Για την ενυπόθηκο ασφάλεια του Δανειολήπτη

Ενημερωθείτε για το καθεστώς ασφάλισης του ενυπόθηκου δανείου σας και θωρακίστε σήμερα τη περιουσία σας στην Actius...