Οι Υπηρεσίες μας

Οι Υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες / Προϊόντα  Actius

Η Actius δραστηριοποιείται στους κλάδους Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, καλύπτοντας όλο το φάσμα των ατομικών, επιχειρηματικών και ειδικών κινδύνων, μέσω της διάθεσης επιλεγμένων και αξιόπιστων ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Ιδιαίτερη εξειδίκευση διαθέτουμε σε ατομικά - οικογενειακά προγράμματα ζωής, σύνταξης, αποταμίευσης - επένδυσης και υγείας (περίθαλψης).

Επιλέγοντας την Actius, ο ιδιώτης και η επιχείρηση, επωφελούνται από υψηλού επίπεδου τεχνογνωσία και εξυπηρέτηση καθώς και από την πρόσβαση σε ένα ευρύτατο δίκτυο ασφαλιστικών εταιριών και εξειδικευμένων μεσιτών που είναι σε θέση να προσφέρει, για την οποιαδήποτε ανάγκη, τη βέλτιστη λύση στο ευνοϊκότερο κόστος.

Στην εταιρία μας αξιολογούμε όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών και προσφέρουμε τη μέγιστη διασφάλιση και την αρτιότερη διαχείριση κινδύνου με τους καλύτερους όρους και με ανταγωνιστικό κόστος.

Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών και των συνεργατών μας, εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη και άμεση ασφαλιστική κάλυψη κάθε κινδύνου.

Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε αφορούν όλους τους κλάδους ασφάλισης. Τα προϊόντα μας καλύπτουν το πλήρες φάσμα των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών μας, προσφέροντας λύσεις για κάθε είδους ανάγκη προσωπική ή οικογενειακή, στους τομείς Ζωής , επένδυσης κεφαλαίων και Υγείας όπως:

·         Νοσοκομειακή περίθαλψη

·         Αποταμίευση - Σύνταξη - Εφάπαξ

·         Αποταμίευση για Σπουδές παιδιών

          Επενδύσεις κεφαλαίων μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων και unit linked

·         Απώλεια ζωής

·         Μόνιμη ή προσωρινή ανικανότητα

·         Ασθένειες και ατυχήματα (προγράμματα υγείας και επιδοματικές παροχές)

·         Απώλεια εισοδήματος (αναπλήρωση εισοδήματος λόγω ανικανότητας για εργασία)

·         Πρωτοβάθμια φροντίδα (κάλυψη εξόδων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης)

Πιο συγκεκριμένα εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη όπως:

Έξοδα που θα προκύψουν εντός νοσοκομείου για οποιαδήποτε περίπτωση από ασθένεια ή ατύχημα που χρήζει νοσηλείας ή κάποια ανικανότητα θα σας υποχρεώσει στην εκταμίευση ενός μικρού ή μεγάλου χρηματικού ποσού. Ακόμη και κάποιου ποσού τόσο σημαντικού που η ανεύρεσή του θα μπορούσε να σας οδηγήσει στην άμεση ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, στον δανεισμό ή ακόμα και σε οικονομικό αδιέξοδο.

Τη πρωτοβάθμια φροντίδα. Η εστίαση στην πρόληψη υγείας έχει θετική επίδραση στη καλή υγεία των πελατών μας και προλαμβάνει πολλές δυσάρεστες και επικίνδυνες νόσους. Η εξασφάλιση πόρων για την σωστή και άμεση αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος στη γέννησή του, μέσω των ετήσιων προληπτικών ελέγχων υγείας, σας απαλλάσσει από μία μελλοντική νοσηλεία και θωρακίζει την υγεία σας από επικίνδυνες ή και θανατηφόρες ασθένειες. 

Τα απαραίτητα χρήματα για τις σπουδές  των παιδιών σας τα οποία ίσως δεν συμβαδίζουν πάντα με την τρέχουσα εισοδηματική σας εικόνα και η παλιά παραδοσιακή μορφή της συμβατικής αποταμίευσης δεν αποτελεί πλέον λύση σε έναν κόσμο με όλο και υψηλότερες προσδοκίες από τους νέους ανθρώπους.

Η σύνταξη που προβλέπεται από τον κρατικό φορέα ασφάλισης δεν επαρκεί πλέον για την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης στην τρίτη ηλικία. Ιδιαίτερα σήμερα, με τις συνεχείς μειώσεις που έχουν υποστεί οι συντάξεις, αλλά και την αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

 Η Actius διαθέτει τις πλέον αξιόπιστες λύσεις για την αναπλήρωση του κενού που έχει δημιουργηθεί, εξασφαλίζοντας σας πρόσθετη συμπληρωματική σύνταξη προσαρμόζοντάς την στις δικές σας ανάγκες.

Παράλληλα με τα παραπάνω η εταιρία μας αναλαμβάνει και εξασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο τα περιουσιακά σας στοιχεία από κάθε κίνδυνο  μέσω του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων, καλύπτοντας κάθε είδους κίνδυνο σε ιδιώτες και επιχειρήσεις όπως:

·         Ασφάλειες περιουσίας κατοικιών (πυρός, σεισμού, κλοπής κλπ.)

·         Ασφαλίσεις επιχειρήσεων (πυρός, σεισμού, κλοπής κλπ.)

·         Ασφαλίσεις αυτοκινήτων και εταιρικών στόλων

·         Ασφαλίσεις μεταφορών

·         Τεχνικές ασφαλίσεις

·         Ασφαλίσεις πιστώσεων

·         Ασφάλειες σκαφών

·         Ταξιδιωτικές ασφάλειες

·         Ασφαλίσεις Νομικής προστασίας

·         Ασφαλίσεις Άμεσης οδικής βοήθειας

·         Ασφαλίσεις επαγγελματικής Αστικής ευθύνης

·         Ασφαλίσεις χρημάτων & Απώλεια κερδών επιχειρήσεων

·         Προγράμματα ιατρικής και οδικής βοήθειας

·         Ασφαλίσεις στελεχών επιχειρήσεων

·         Επιχειρηματικές ασφαλίσεις

Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελληνικής και της Παγκόσμιας αγοράς, με σημαντική  παρουσία και αδιαμφισβήτητο κύρος.

 Ανάμεσα στις Ασφαλιστικές Εταιρίες και πολύτιμους στρατηγικούς συνεργάτες μας συγκαταλέγονται οι εταιρίες: ALLIANZ, AIG, ERGO, EUROLIFE, GENERALI, INTERAMERICAN,  INTERASCO, METLIFE και άλλες,  οι οποίες διαθέτουν αξιοπιστία, δύναμη, τεχνογνωσία, ευελιξία και φερεγγυότητα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ατομικών επιχειρηματικών και ειδικών κινδύνων και προσφέρουν απαντήσεις σε κάθε ασφαλιστική και χρηματοοικονομική ανάγκη των πελατών και των Συνεργατών μας.

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Γιατί να επιλέξετε εμάς!

 • 1.
  Αξιοπιστία
  Σκοπός της εταιρίας μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων Ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τους πελάτες και συνεργάτες μας, αξιοποιώντας την 35ετή εμπειρία των στελεχών μας στον Ασφαλιστικό χώρο και την αξιοπιστία των συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών εταιριών, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες τους.
 • 2.
  Δέσμευση
  Για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες Ασφαλιστικές εταιρίες της Ελληνικής και της Παγκόσμιας αγοράς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ατομικών, ομαδικών, επιχειρηματικών και ειδικών κινδύνων, στις ασφαλίσεις Ζωής και υγείας στις ασφαλίσεις Γενικών κλάδων και σε άλλους εξειδικευμένους κλάδους ασφάλισης.
 • 3.
  Οι αλλαγές που εισήγαγε η εποπτική αρχή σε όλες τις μορφές ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με το νέο θεσμικό πλαίσιο και οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται καθημερινά στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, μας οδήγησαν στην δημιουργία της εταιρίας Actius Ασφαλιστικές Υπηρεσίες. Σκοπός της εταιρίας μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων Ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τους πελάτες και συνεργάτες μας, αξιοποιώντας την 35ετή εμπειρία των στελεχών μας στον Ασφαλιστικό χώρο και την αξιοπιστία των συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών εταιριών, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες τους. Για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες Ασφαλιστικές εταιρίες της Ελληνικής και της Παγκόσμιας αγοράς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ατομικών, ομαδικών, επιχειρηματικών και ειδικών κινδύνων, στις ασφαλίσεις Ζωής και υγείας στις ασφαλίσεις Γενικών κλάδων και σε άλλους εξειδικευμένους κλάδους ασφάλισης. Το σύνολο των συνεργατών της Actius διαθέτει γνώση, εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνική κατάρτιση και ισχυρό σύστημα αξιών το οποίο και μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Από το ξεκίνημα της καριέρας μας, το 1980 λειτουργούμε έχοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες των πελατών και των συνεργατών μας. Με συστηματικό και επαγγελματικό τρόπο χτίζουμε διαχρονικές σχέσεις με πελάτες, συνεργάτες και Εταιρίες, σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στην κοινή επαγγελματική εξέλιξη και στο αμοιβαίο όφελος.
 • 4.