Ομαδική Ασφάλεια Αυτοκινήτων

Ομαδική Ασφάλεια Αυτοκινήτων

Τα αυτοκίνητα και οι στόλοι κάθε επιχείρησης αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο και  μοχλό ανάπτυξηςΌσο προσεκτικοί και αν είναι οι οδηγοί στο δρόμο, υπάρχουν πάντα κίνδυνοι που δεν μπορούν να ελέγξουν.

Η πρόταση της Actius για την ασφάλιση του στόλου των αυτοκινήτων σας είναι η πλήρης θωράκισή τους από κάθε πιθανό κίνδυνο.

Παράλληλα σας προτείνουμε για τον καλύτερο σχεδιασμό και έλεγχο διακίνησης των εμπορευμάτων της επιχείρησής σας τη χρήση της τηλεματικής τεχνολογίας. Η χρήση της τηλεματικής σας εξασφαλίζει ένα πλέγμα πρόσθετων παροχών για τη μεγαλύτερη ασφάλεια στις μετακινήσεις, τον καλύτερο συντονισμό στην κίνηση των οχημάτων της επιχείρησής σας, την εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων, με παρακολούθηση των αυτοκινήτων και εντοπισμό τους ανά πάσα στιγμή της ημέρας και σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος άμεση και Ολοκληρωμένη παροχή Οδικής Βοήθειας.

Στην Actius σήμερα, σας δίνουμε λύσεις για κάθε είδους αυτοκίνητα της επιχείρησης σας, με τα πλέον ανταγωνιστικά προγράμματα ομαδικής ασφάλισης, σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες εταιρίες της αγοράς και τις πιο συμφέρουσες τιμές σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση… εδώ

Άλλες Υπηρεσίες
Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Ασφάλεια  Επιχείρησης

Στις μέρες μας με όλα τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που μας περιβάλει, είναι απολύτως...
Ομαδική Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

Βασικός στόχος της κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η ανάπτυξη των εργασιών και η κερδοφορία της.Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα...
Ομαδική Ασφάλεια Αυτοκινήτων

Τα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα οι στόλοι αυτοκινήτων, αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για κάθε επιχείρηση. Στην Actius σας δίνουμε λύσεις για...
Ασφάλεια Μεταφορών

Ασφάλεια Μεταφορών Η ασφάλιση Μεταφορών καλύπτει τον επιχειρηματικό κόσμο για ζημιές που θα συμβούν σε μεταφερόμενα εμπορεύματα: • Από και προς τη...
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, απαλλάσσει τον επιχειρηματία από την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη όπως ορίζει ο Αστικός κώδικας, από...
Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Ασφάλεια Νομικής προστασίας, αμοιβές δικηγόρων, δαπάνες δικαστηρίων, δικαστικά έξοδα, έξοδα δικαστικών επιμελητών, έξοδα δίκης....
Ασφάλεια κατά παντός Κινδύνου

Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου», σας παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης της περιουσίας σας από απρόβλεπτους κινδύνους......
Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Ασφάλεια Τεχνικών Έργων Η ασφάλιση Τεχνικών κινδύνων καλύπτει, με τα διαφορετικά συμβόλαιά της, μια μεγάλη γκάμα ειδικών κινδύνων όπως: • Κατασκευή μικρών...
Ασφάλεια Έργων Τέχνης

Τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα συλλεκτικής και ιδιαίτερης αξίας όπως γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής κ.α., αξίζουν τις ιδιαίτερης προσοχής σας....
Ασφάλεια Πιστώσεων

Η ασφάλεια Πιστώσεων επικεντρώνεται στο να παρέχει λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης σας.....
Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η ασφαλιστική κάλυψη των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η μόνη λύση στην ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων......
Εξειδικευμένες Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις

Η Actius σε συνεργασία με εταιρίες του εξωτερικού, προτείνει λύσεις και σε ειδικές ασφαλίσεις επιχειρήσεων της Ελληνικής...