Συνταξιοδοτικές λύσεις

Συνταξιοδοτικές λύσεις

Το μέλλον ανήκει σ΄ αυτούς που το προετοιμάζουν!

Στο τέλος του εργασιακού μας βίου, η εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος για τη διατήρηση του βιοτικού μας επιπέδου ζωής μέχρι τα βαθιά μας γηρατειά, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα.

Με δεδομένες τις αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση (μείωση συντάξεων, αύξηση ορίου ηλικίας) και τις αδυναμίες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, έχετε σκεφθεί πως θα μπορούσατε να αναπληρώσετε το κενό που δημιουργήθηκε και πως θα διατηρήσετε το βιοτικό σας επίπεδο μετά την συνξαξιοδότησή σας;

Εσείς πως θα απαντούσατε στα σημαντικά ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με τη δική σας περίπτωση σύνταξης εκείνη τη χρονική στιγμή, τη στιγμή της αλήθειας;

Η Actius σήμερα σας διαθέτει τα έμπειρα στελέχη, την τεχνογνωσία, εμπειρία και βαθιά γνώση και συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες  και πλέον αξιόπιστες Ασφαλιστικές εταιρίες της Ελληνικής και Παγκόσμιας αγοράς, σας αναπληρώνει το κενό που δημιουργήθηκε, εξασφαλίζοντας σας τις καλύτερες λύσεις, εξασφαλίζοντάς σας την ηρεμία, την ασφάλεια και σιγουριά.

για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση ... εδώ